Electricitat i electrònica

Màquines elèctriques

W.CFGM.IEA.M07/0.10

Miquel-Joan Pallarés Viña, Francesc Peralta Serrano

CFGM - Instal·lacions elèctriques i automàtiques

    Aquest document està subjecte a una llicència oberta de Creative Commons, es reserva el dret de reconeixement de l'autoria, d'exigir que no se'n faci cap mena d'ús comercial. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.