Get Adobe Flash player
Qualitat i Millora

Certificat ISO 9001

iso_9001_cat_el palau.jpg
logo_ins_vermell.jpg

Visites

Avui35
ahir70
aquesta setmana187
aquest mes557
Total474832

Política de la qualitat

 

L’equip directiu de l’Institut El Palau manifesta el seu absolut compromís amb la Políticade Qualitat que ha adoptat envers les activitats, serveis i funcionament de la seva organització constituïda en el Projecte Educatiu de Centre, tal com recull la missió, visió i valors propis i gestionada en el Pla d’Autonomia.

 

Aquest compromís relatiu a la qualitat té com a referent els objectius bàsics de centre,

relacionats amb la millora del rendiment educatiu, de la cohesió social i de la confiança

dels grups d’interès (alumnat, famílies, empreses, professorat) i es concreta en:

 

 1. Desplegar aquesta Política de Qualitat seguint les directrius i els protocols dissenyats per la Norma Internacional ISO 9001
 2. Planificar i documentar aquesta Política de Qualitat en el Pla d’Autonomia de centre, fixant en els períodes establerts, el pla de treball, les línies d’actuació, els recursos, els responsables, els terminis, els indicadors de valoració i el calendari d’execució.
 3. Aconseguir el compromís permanent de millora contínua com a norma general d’actuació del centre educatiu i proposar i dur a terme les accions preventives i correctives que es  poguessin produir.
 4. Establir processos de Qualitat en la pràctica docent del professorat i en el desplegament dels ensenyaments,segons les etapes educatives i activitat docent del professorat.
 5. Desenvolupar procediments d’orientació vocacional-acadèmica i de seguiment de les pràctiques i dels treballs finals de graduació-titulació dels estudiants.
 6. Assegurar que la Políticade Qualitat és entesa i acceptada per tots els membres de la seva comunitat educativa i que es troba registrada en la documentació estratègica de centre.
 7. Garantir a l’alumnat, professorat, famílies, empreses i PAS de la comunitat educativa, la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives.
 8. Disposar de sistemes de comunicació interna i externa que afavoreixin la corresponsabilitat entre tots els grups d’interès.
 9. Assegurar que la Políticade Qualitat es manté efectiva i que es revisen i actualitzen de forma planificada tots els instruments que hi intervenen per aconseguir-la.
 10. Disposar de sistemes d’anàlisi de resultats en relació amb els aprenentatges, la inserció laboral dels estudiants,  els exercicis econòmics i el rendiment general de totes les persones.

 

 

 

 

Mitjançant el sistema de gestió intern, la Políticade Qualitat pròpia del centre es refereix als aspectes següents:

 

 1. La Políticai els objectius deQualitat abans esmentats.
 2. L’oferta formativa.
 3. Els ensenyaments i els processos vinculats amb ells.
 4. El professorat i el PAS.
 5. Els recursos materials i els serveis generals.
 6. Els resultats acadèmics, econòmics i de gestió.
 7. La informació general.
 8. La comunicació amb les famílies i les empreses.
 9. La interacció amb altres entitats externes al centre.

 

l’Institut El Palau posa en coneixement de tothom aquesta Política de Qualitat i es responsabilitza de la seva aplicació.