Get Adobe Flash player
Qualitat i Millora

Certificat ISO 9001

iso_9001_cat_el palau.jpg
logo_institut.jpg

Visites

Avui9
ahir23
aquesta setmana127
aquest mes439
Total475369

Orientació

 

Característiques

 

 Una de les característiques de l’equip de professionals d’aquest departament  (psicòlegs i pedagogs bàsicament) és afavorir la integració de l’alumnat en el centre, així com la millora del rendiment acadèmic, a partir de l’acompanyament personal, amb els docents que intervenen i  les famílies.

Aquest acompanyament permet en primer lloc analitzar quins aspectes a l’alumnat li costa superar davant els estudis, o bé quines dificultats planteja enfront les relacions que estableix amb els seus iguals o amb els adults, tant dins com fora del centre.

Posteriorment és proposen mesures de millora, amb el consentiment o aprovació del propi noi o noia, per tal de que es faci responsable de la presa de decisions i activi les seves habilitats i aptituds.

Una vegada s’han definit les propostes, es comparteix amb els docents i famílies (si s’escau) i es realitza un seguiment al llarg del curs.

Tant la demanda inicial com el procés d’intervenció i els acords, es recullen en l’expedient de l’alumnat.

Cal fer una priorització de les demandes en el si del departament per tal de que es puguin organitzar les intervencions de forma ordenada.

El marc de les intervencions poden ser a través d’entrevistes individuals, com intervencions grupals en el si de les tutories, juntament amb els respectius tutors i tutores de l’ESO.

 

 

Camps d’intervenció

 

Atencions Individuals

Preferentment alumnat amb NEE amb informes de l’EAP ( per causes diverses).

En segon lloc a demanda dels docents (tutors i/o equips docents), de les famílies i/o del propi alumnat.

Atencions Grupalsen el si dels diferents grups del nivell de l’ESO. (pla d’acció tutorial PAT)

Atenció a docents/tutors/esper l’orientació de propostes de millora per a l’alumnat en el si de les tutories i en el si dels equips docents.

Docència a grups d’atenció preferent pel que fa a les mesures d’adaptació del currículum, que requereixen d’estratègies pedagògiques ajustades a les seves necessitats: Grups de diversificació curricular de 1r a 4t de l’ESO; Aula d’acollida i programa del PQPI.

Col.laboració en diverses coordinacions emmarcades dins la gestió del centre pel que fa a l’atenció a l’alumnat (actualment: coordinació de 1r de l’ESO; comissió per a la normalització lingüística; comissió CAD (juntament amb la col.laboració de l’EAP i Serveis Social); dins el pla de convivència_ comissió Mediació i comissió festes.

 

Equip actual de professionals_curs 2011-12

Dues Aules d’acollida: atenció a l’alumnat que té necessitat d’adquirir l’aprenentatge de la llengua catalana per seguir els seus estudis. (fins a un màxim de dos anys)

Dos grups de reforç a 1r ESOper afavorir l’aprenentatge dels llenguatges instrumentals: Llegua castellana, ,llegua catalana i llenguatge matemàtic

Tres Grups d’atenció específica a 2n, 3rper tal de que l’alumnat millori les seves competències en relació als objectius del nivell en el que es troba.

Dues Aules Obertes(grups reduïts) a 3r i 4t de l’ESO. Mesura específica que permet que l’alumnat pugui seguir integrat en el centre amb la resta de companys i realitzant  projectes diferents segons les seves característiques.

 

M. José de Molina

Cap de Departament

Març 2012

# Títol de l'article
1 Mediacio
2 Nova WEB aula USEE
3 Sortida Mediació
4 Homenatge a Madiba 2014
5 Revista GENIUS juny 2013
6 L'Hort del Palau
7 Fem de periodistes