Objectius

En acabar el mòdul heu de ser capaços del següent:

  1. Reconèixer circuits lògics combinacionals determinant les seves característiques i aplicacions.

  2. Reconèixer circuits lògics seqüencials determinant les seves característiques i aplicacions.

  3. Reconèixer circuits de rectificació i filtrat determinant les seves característiques i aplicacions.

  4. Reconèixer fonts d'alimentació determinant les seves característiques i aplicacions.

  5. Reconèixer circuits amplificadors determinant les seves característiques i aplicacions.

  6. Reconèixer sistemes electrònics de potència verificant les seves característiques i funcionament.

  7. Reconèixer circuits de temporització i oscil·lació verificant les seves característiques i funcionament.